Korzystanie z Serwisu

Regulamin sklepu internetowego www.smdopto.pl

 1. W┼éa┼Ťcicielem sklepu internetowego www.smdopto.pl jest Pawe┼é Kaszy┼äski, (zwanym dalej Sprzedaj─ůcym).
 2. Sklep realizuje zamówienia wy┼é─ůcznie na terenie Polski.
 3. Z┼éo┼╝enie zamówienia w sklepie www.smdopto.pl oznacza zaakceptowanie postanowie┼ä tego regulaminu.

Rejestracja klienta

 1. Klient zobowi─ůzany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wype┼énienia "formularza zamówienia".

Przyj─Öcie i realizacje zamówienia

 1. Przez z┼éo┼╝enie zamówienia nale┼╝y rozumie─ç wype┼énienie "formularza zamówienia" znajduj─ůcego si─Ö na stronach sklepu.
 2. Osoba fizyczna sk┼éadaj─ůca zamówienie musi mie─ç uko┼äczone 18 lat oraz posiada─ç pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych. W przypadku osób niepe┼énoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 3. Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo do odst─ůpienia od realizacji zamówienia, je┼╝eli dane podane przez Kupuj─ůcego w formularzu b─Öd─ů niepe┼éne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu u┼éatwi rozwi─ůzania ewentualnych zastrze┼╝e┼ä dotycz─ůcych zamówienia.
 4. Ceny towarów znajduj─ůcych si─Ö w ofercie Sklepu Internetowego wyra┼╝one s─ů w polskich z┼éotówkach i zawieraj─ů podatek VAT. Podane ceny nie obejmuj─ů kosztów przesy┼éki.
 5. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
 6. Sprzedaj─ůcy zobowi─ůzuje si─Ö w ci─ůgu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzi─ç zamówienie u Kupuj─ůcego drog─ů internetow─ů lub telefoniczn─ů. Czas ten mo┼╝e zosta─ç wyd┼éu┼╝ony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i ┼Ťwi─Öta).
 7. Terminy realizacji zamówie┼ä wynosz─ů od 1-5 dni.
 8. Ka┼╝da transakcja b─Ödzie potwierdzana FAKTUR─ä VAT.
 9. Zamówienie zostanie niezw┼éocznie zrealizowane po wp┼éyni─Öciu nale┼╝no┼Ťci na konto Sprzedaj─ůcego.
 10. Zamówienia mo┼╝na odwo┼éa─ç tylko za pomoc─ů poczty e-mail lub telefonicznie.

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje dotycz─ůce uszkodze┼ä mechanicznych przesy┼éki powsta┼éych podczas transportu b─Öd─ů rozpatrywane tylko i wy┼é─ůcznie po sporz─ůdzeniu protoko┼éu szkodowego podpisanego przez odbiorc─Ö i dostawc─Ö przesy┼éki.
 2. W chwili odbioru Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest sprawdzi─ç stan przesy┼éki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupuj─ůcy obowi─ůzany jest zg┼éosi─ç ten fakt dostawcy i niezw┼éocznie skontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedaj─ůcym.
 3. Zgodnie z ustaw─ů z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z pó┼║niejszymi zmianami), Kupuj─ůcy mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi by─ç dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesy┼éka nie mo┼╝e by─ç rozpakowana). Jednocze┼Ťnie informujemy, i┼╝ w celu dokonania zwrotu towaru niezb─Ödny jest wcze┼Ťniejszy kontakt ze Sprzedaj─ůcym.
 4. Zwracany towar nie mo┼╝e nosi─ç ┼Ťladów u┼╝ytkowania, musi by─ç zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot nale┼╝y uzgodni─ç e-mailem (instytut [ma┼épka] nlp.pl). Towar nie spe┼éniaj─ůcy powy┼╝szych warunków nie zostanie przyj─Öty do zwrotu.
 5. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesy┼éki towarów do i od Klienta.
 6. W przypadku ewentualnych reklamacji nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedaj─ůcym za po┼Ťrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zg┼éaszaj─ůc reklamacj─Ö nale┼╝y poda─ç imi─Ö i nazwisko zamawiaj─ůcego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisa─ç przedmiot reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przes┼éanie towaru na adres Sprzedaj─ůcego z za┼é─ůczonym opisem wady i kserokopi─ů faktury VAT.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedaj─ůcy zobowi─ůzuje si─Ö do ochrony danych osobowych zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z t─ů ustaw─ů Kupuj─ůcy wyra┼╝a zgod─Ö na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedaj─ůcego. Kupuj─ůcemu przys┼éuguje prawo do wgl─ůdu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia ┼╝─ůdania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajduj─ůcych si─Ö w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówie┼ä przyj─Ötych do realizacji. Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie równie┼╝ prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj─ů przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Kontynuuj